Beleidsmedewerker

SALV

Brussel

SALV

Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij

Wetstraat 34-36

1040 Brussel

Beleidsmedewerker
Andere
Vereiste ervaring: 
Met of zonder ervaring
Regio: 
Brussel

Het bedrijf:

De Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) adviseert de Vlaamse Regering en het Vlaams Parlement over landbouw en visserij in de brede zin van het woord. De adviezen zoals vastgesteld door de belanghebbenden vertegenwoordigd in de SALV, passen in een gedragen politieke besluitvorming.

Het SALV-secretariaat werd ondergebracht bij de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV), het overleg- en adviesorgaan van de Vlaamse sociale partners. Er werken 70 medewerkers bij de SERV in verschillende afdelingen: de SERV-studiedienst, de Stichting Innovatie & Arbeid, de Commissie Diversiteit, de Sectorcommissies, de Vlaamse Havencommissie, de Vlaamse Luchtvaartcommissie, de Mobiliteitsraad, de Strategische Adviesraad voor het Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid, de Commissie Uitzendactiviteiten en de Commissie Sociale Economie en de Strategische Adviesraad Landbouw en Visserij (SALV).

Om zijn team te vervolledigen is de SALV op zoek naar een beleidsmedewerker voor de studiedienst van de adviesraad.

Jobomschrijving:

- je schrijft de adviezen over die thema's of dossiers waarover de SALV verwacht wordt zich uit te spreken. Je bereidt deze voor in werkgroepen en presenteert deze aan de raad. Je zoekt hiertoe relevante (beleids)informatie op en verzamelt de standpunten van verschillende instanties.

- je bouwt kennis op met betrekking tot het vakgebied, je volgt het brede werkterrein van land- en tuinbouw en visserij. Je verzamelt gegevens en informatie, je bestudeert die teneinde je de recentste wetenschappelijke, technische, statistische, maatschappelijke evolutie in het werkveld eigen te maken en de beschikbare informatie maximaal te benutten

- je neemt initiatieven om alle leden te betrekken bij de werkzaamheden en advisering van de SALV

- je onderhoudt contacten met alle betrokken partners en het werkveld en weet de SALV te vertegenwoordigen

- je onderhoudt een goede samenwerking met de ondersteunende diensten

- je werkt samen met de communicatiedienst die de SALV ondersteunt met zijn website, nieuwsbrieven, het jaarlijks SALV-event en de opmaak van het jaarverslag

- het voorgestelde takenpakket kan evolueren in de tijd

Gezocht profiel.

- een universitair diploma (master) met aantoonbare studie- en/of werkervaring in het vakgebied van de SALV: landbouw en visserij en de raakvlakken milieu-, natuur-, klimaat-, ruimtelijke ordenings- en plattelandsthematieken

- kennis van en interesse voor het (EU/Vlaams) landbouwbeleid en de uitdagingen inzake duurzaamheid waar de sector voor staat

- ervaring in het werken met stakeholders en het model van overleg en advies

 

- vlot, duidelijk, kernachtig en doelgericht teksten schrijven

- goed mondeling communiceren

- informatie efficiënt verwerken: gegevens verzamelen, structureren, overzichtelijk voorstellen

- analytisch, innovatief en oplossingsgericht denken

- inleven in standpunten van anderen en haalbare oplossingen voorstellen

- jezelf goed inschatten en openstaan voor feedback

- werken in teamverband: actief samenwerken met de collega's om resultaten te halen en bij te dragen tot een positief klimaat in de groep

- een constructieve relatie opbouwen met alle partijen die belang hebben bij het goed functioneren van de SALV

- vlot contacten leggen

- rijbewijs B

Wat bieden we?

- een contract van onbepaalde duur in de salarisschaal A112, dat is bruto per maand minimaal 3449€ en maximaal 5164€ (geïndexeerd) - we houden rekening met je anciëniteit

- maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering en een gratis abonnement op het openbaar vervoer

- eigen verantwoordelijkheden binnen een aangenaam werkkader

- de mogelijkheid om opleidingen te volgen

- aandacht voor een gezonde privé-werk balans: glijdende werkuren, mogelijkheid tot thuiswerk, vakantie-opvang voor kinderen van 3 tot 13 jaar

Interesse?

- Heb je interesse voor deze functie? Stuur jouw CV en motivatiebrief naar sollicitatie@serv.be. Wij verwachten je reactie ten laatste op donderdag 21 september 2017

- Voor de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de SALV zijn gelijke kansen belangrijk. Kwaliteiten van mensen zijn doorslaggevend, ongeacht geslacht, leeftijd, afkomst of handicap. De SERV moedigt mensen van allochtone afkomst of personen met een handicap of chronische ziekte aan om te solliciteren. voor personen met een handicap of chronische ziekte zijn redelijke aanpassingen tijdens de selectie en op de werkplek mogelijk

- Heb je een buitenlands diploma? Dan heb je soms een erkenning van niveaugelijkwaardigheid nodig op het moment van indiensttreding. Je kunt deze aanvragen bij Naric-Vlaanderen www.ond.vlaanderen.be/naric

Meer info

Benieuwd naar de activiteiten van de SALV? Neem een kijkje op www.salv.be

Heb je nog vragen over deze vacature, contacteer dan Anne Reyniers (personeelsdienst) of Koen Carels (secretaris SALV) op het nummer 02/209 01 22 of via sollicitatie@serv.be

 

Solliciteer voor deze vacature

Image CAPTCHA